Αυτοί που δεν χάνουν…
Υπάρχουν όμορφοι άνθρωποι που γνωρίζουν ότι τα τριαντάφυλλα δεν μιλούν …
Που δεν χανουν την αισιοδοξία τους γνωρίζοντας ότι το μέλλον είναι αβέβαιο …
τη θέληση για ζωή, γνωρίζοντας ότι η ζωή είναι σε πολλές περιπτώσεις ειναι επώδυνη …
Που δεν χάνουν την επιθυμία να εχουν φίλους , γνωρίζοντας ότι πολλοί χάνονται…
την επιθυμία να βοηθήσουν τους άλλους, γνωρίζοντας ότι