Ο πολεμιστής του φωτός
Οι πολεμιστές τους Φωτός έχουν πάντα μια λάμψη στο βλέμμα.
Ζουν μέσα στον κόσμο, αποτελούν μέρος της ζωής άλλων ανθρώπων και ξεκίνησαν το ταξίδι τους δίχως δισάκι και δίχως σανδάλια. Σε πολλές περιπτώσεις είναι λιπόψυχοι. Δε δρουν πάντοτε σωστά.
Υποφέρουν για άχρηστα πράγματα,