Να το πούμε μια και καλή και να το πούμε καθαρά:
Σήμερα οι αγρότες έχουν δίκιο!
Όχι, δεν μας αρέσει να κλείνουν τους δρόμους…
(Όπως δεν μας άρεσαν κι όλοι εκείνοι οι πολιτικοί που πήγαιναν και τους ενθάρρυναν, βγάζοντας «πύρινους λόγους» πάνω στα τρακτέρ…).
Όχι, δεν μας άρεσε παλιά που